திட்டங்கள்

uts

⦿ உலகத் தமிழ்ச்சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகம் – ரூ. 25 கோடி.

⦿ தமிழ் அரங்கம் – (சொற்பொழிவுகள்).

⦿ வெளிநாட்டுத்தமிழர் வாழ்வுநிலைப் பதிவுகள்.

நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள்

தமிழ் வளர்ச்சியில் முன்னேற்றம் - கருத்தரங்கம்


தமிழைத் தரணியெங்கும் கோலோச்சச் செய்யும் வகையில் தமிழ் ஆட்சிமொழிச் சட்டம்

மேலும்..

ஓலைச்சுவடிக் கருத்தரங்கம்


ஆட்சிமொழித் திட்டத்தைச் சிறப்பாகச் செயற்படுத்தும் நோக்கில் அனைத்து

மேலும்

தமிழ் வளர்ச்சி – சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்


அரசுப் பணியாளர்களுக்கு ஆட்சிமொழித் திட்டச் செயற்பாட்டில் ஏற்படும்

மேலும்..

தமிழ் இணையத் தேசியக் கருத்தரங்கம்


தமிழில் சிறந்த குறிப்புகள், வரைவுகள் எழுதும் அரசுப் பணியாளர்களை ஊக்குவிக்கும்

மேலும்..

உலகத் தமிழ்ச்சங்கம் – வலைதளம்


ஆட்சிமொழித் திட்டச் செயலாக்கத்தில் சிறந்து விளங்கும் தலைமைச் செயலகத்

மேலும்..

தமிழ் அரங்கம்


  1. சங்க இலக்கியத்தில் பெண்பாற் புலவர்கள்.
  2. திருக்குறளின் பன்முக ஆற்றல்.
  3. தமிழ் இலக்கியத்தில் தன்னம்பிக்கை.

மேலும்..

மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திட்டங்கள்

அயல்நாட்டுத் தமிழர் களஞ்சியம் தயாரித்தல் (சிங்கப்பூர், மலேசியா, தாய்லாந்து, ஹாங்காங்)


  1. சங்க இலக்கியத்தில் பெண்பாற் புலவர்கள்.
  2. திருக்குறளின் பன்முக ஆற்றல்.
  3. தமிழ் இலக்கியத்தில் தன்னம்பிக்கை.

மேலும்..