News

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் சார்பில் 16.04.2019 (செவ்வாய்) அன்று முற்பகல் 11.00 மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகக் கூட்ட அரங்கில் தமிழ்க்கூடலின் இருபதாவது நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரையின் சார்பில் 16.04.2019 (செவ்வாய்) அன்று முற்பகல் 11.00 மணிக்கு உலகத் தமிழ்ச் சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகக் கூட்ட அரங்கில் தமிழ்க்கூடலின் இருபதாவது நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது. அனைவரும் வருக!