கருத்தரங்கங்கள்

16. அற இலக்கியங்களுக்குத் திருக்குறளின் கொடை (16.05.2017)
15. பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை (11.04.2017 – 12.04.2017)
14. வைணவ உரையறிஞர் பேராசிரியர் பு.ரா.புருஷோத்தம நாயுடு நூற்றாண்டு விழாச் சிறப்புக் கருத்தரங்கம் தமிழ் வைணவ உரை மரபுகள் (28.03.2017)
13. கீழடி ஆய்வும் முன்னெடுப்புத் தேவைகளும் (27.03.2017)
12. திருக்குறள் பணியில் தடம்பதித்த சான்றோர் கருத்தரங்கு மற்றும் திருக்குறள் நூல் கண்காட்சி (18.01.2017, 19.01.2017)